Mode
Thứ Ba, Ngày 24 tháng 10 năm 2017
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Điện Biên 
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 35.22
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 528500
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 327700
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 39426
Năm: 2013
Sở LĐ: Lai Châu 
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 27.22
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 405700
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 246400
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 22712
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Lào Cai 
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 22.21
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 655900
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 405300
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 33022
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Hà Giang 
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 26.95
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 775800
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 499100
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 43871
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Cao Bằng 
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Bắc Kạn
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 18.55
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 305200
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 214900
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 13904
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Tuyên Quang
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 17.93
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 747200
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 479100
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 34835
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Yên Bãi
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 25.38
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 774600
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 495900
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 49530
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Thái Nguyên
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 11.61
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1156000
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 716300
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 35380
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Lạng Sơn
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 18
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 749700
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 498500
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 33215
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Bắc Giang
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 10.44
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1608000
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1000000
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 44541
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Phú Thọ
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 12.52
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1351200
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 867000
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 46916
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Sơn La
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 27.01
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1150500
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 721800
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 68947
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Hòa Bình
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 18.7
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 810300
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 552000
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 38043
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Quảng Ninh
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 2.42
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1187500
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 711400
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 7887
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Hà Nội
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 1.01
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 6977000
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 3799600
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 17373
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Vĩnh Phúc
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 4.93
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1029400
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 613200
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 13696
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Hà Nam
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 6.28
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 796000
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 473700
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 16457
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Hưng Yên
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 5.1
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1151600
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 708300
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 17043
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Hải Dương
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 5.82
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1751800
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1076900
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 30955
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Hải Phòng
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 3.23
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1925200
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1125600
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 16686
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Nam Định
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 5.33
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1839900
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1145400
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 31063
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Ninh Bình
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 5.44
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 927200
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 584100
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 15055
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Thanh Hóa
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 13.13
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 3477700
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 2224200
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 121818
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Nghệ An
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 13.42
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 3011300
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1920400
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 102723
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Hà Tĩnh
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 10.69
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1249100
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 700900
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 39105
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Quảng Bình
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 14.18
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 863400
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 516500
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 31796
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Quảng Trị
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 11.77
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 613000
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 346100
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 18982
Năm: 2013
Sở LĐ: Thừa Thiên Huế
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 6.42
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1122700
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 636600
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 17242
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Đà Nắng
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 0.77
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 986800
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 527600
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 1873
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Quảng Nam
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 14.91
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1463200
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 858200
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 58269
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Quảng Ngãi
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 14.93
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1236300
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 726200
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 49616
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Bình Định
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 9.85
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1509300
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 920100
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 39686
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Phú Yên
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 13.03
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 882000
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 545400
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 31415
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Khánh Hòa
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 4.26
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1188400
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 677000
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 11790
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Ninh Thuận
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 9.34
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 584900
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 325100
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 14159
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Bình Thuận
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 4.88
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1199500
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 697000
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 14145
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Bà Rịa - Vũng Tàu
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 0.95
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1046500
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 577600
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 2256
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Kom Tum
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 19.2
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 473300
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 278900
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 21848
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Gia Lai
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 17.23
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1359100
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 821500
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 53389
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Đắk Lắk
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 12.26
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1812800
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1077600
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 50334
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Lâm Đồng
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 4.13
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1245400
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 722200
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 12200
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Đắk Nông
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 15.64
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 555100
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 349200
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 20715
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Bình Phước
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 4.5
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 920700
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 562200
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 10624
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Đồng Nai
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 0.66
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 2772700
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1580000
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 4780
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Bình Dương
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 0
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1802500
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1197700
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 0
Năm: 2013
Tỉnh/TP: TP.Hồ Chí Minh
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 0
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 7820000
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 4122300
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 0
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Tây Ninh
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 1.67
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1096900
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 647900
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 4749
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Tiền Giang
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 6.33
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1703400
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1072300
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 28336
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Long An
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 3.81
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1469900
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 898100
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 14533
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Bến Tre
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 8.59
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1260600
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 775800
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 31657
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Cà Mau
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 6.49
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1214200
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 696200
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 19197
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Bạc Liêu
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 9.39
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 873600
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 504500
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 18478
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Sóc Trăng
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 16.99
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1304700
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 729300
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 22469
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Trà Vinh
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 13.96
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1023900
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 607900
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 36841
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Kiên Giang
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 4.73
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1734300
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 990800
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 19472
Năm: 2013
Tỉnh/TP: An Giang
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 4.96
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 2153300
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 1275800
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 26945
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Cần Thơ
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 3.95
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1228500
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 698600
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 11867
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Hậu Giang
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 11.58
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 766200
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 462300
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 53295
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Đồng Tháp
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 7.48
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1678400
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 986000
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 31908
Năm: 2013
Tỉnh/TP: Vĩnh Long
TỶ LỆ HỘ NGHÈO (%) (NG NGÀNH): 4.57
DÂN SỐ TRUNG BÌNH HÀNG NĂM (NGƯỜI) (NGTK): 1037800
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN (NGƯỜI) (NGTK): 625200
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO (HỘ) (NG NGÀNH): 12623
Kỳ số liệu:
Tiêu chí:
  • KINH TẾ - XÃ HỘI TỔNG HỢP
1 Hà Nội 2 Vĩnh Phúc 3 Hải Dương 4 Quảng Ninh
5 Bắc Ninh 6 Hải Phòng 7 Hưng Yên 8 Thái Bình
9 Hà Nam 10 Nam Định 11 Ninh Bình 12 Hà Giang
13 Cao Bằng 14 Bắc Kạn 15 Tuyên Quang 16 Lào Cai
17 Yên Bái 18 Thái Nguyên 19 Lạng Sơn 20 Bắc Giang
21 Phú Thọ 22 Điện Biên 23 Lai Châu 24 Sơn La
25 Hoà Bình 26 Thanh Hoá 27 Nghệ An 28 Hà Tĩnh
29 Quảng Bình 30 Quảng Trị 31 Thừa Thiên - Huế 32 Đà Nẵng
33 Quảng Nam 34 Quảng Ngãi 35 Bình Định 36 Phú Yên
37 Khánh Hoà 38 Ninh Thuận 39 Bình Thuận 40 Kon Tum
41 Gia Lai 42 Đắk Lắk 43 Đắk Nông 44 Lâm Đồng
45 Bình Phước 46 Tây Ninh 47 Bình Dương 48 Đồng Nai
49 Bà Rịa - Vũng Tàu 50 TP Hồ Chí Minh 51 Long An 52 Tiền Giang
53 Bến Tre 54 Trà Vinh 55 Vĩnh Long 56 Đồng Tháp
57 An Giang 58 Kiên Giang 59 Cần Thơ 60 Hậu Giang
61 Sóc Trăng 62 Bạc Liêu 63 Cà Mau
Scroll